Mediation - Conflictbemiddeling

Mediation en conflictbemiddeling zijn allebei de weg naar de onderlinge oplossing van een conflict, van hetgeen partijen verdeeld houdt.

Uitgangspunt: Beide partijen hebben er belang bij om een conflict gezamenlijk op te lossen. Beide partijen hebben bij het aangaan van een mediationtraject een inspanningsverplichting om te proberen tot die gezamenlijke oplossing te komen. De mediator heeft ook een  inspanningsverplichting: het proces zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Is er een alternatief voor mediation?

Jazeker. Het alternatief betekent meestal dat de gang naar de rechtspraak wordt gemaakt. De rechter wordt dan gevraagd een beslissing over het conflict te nemen. Dit is een lange en kostbare weg. Daarbij levert dat traject over het algemeen verliezers op. Het is geen gezamenlijk gedragen, maar een opgedragen oplossing.

Met het inschakelen van een mediator of conflictbemiddelaar wordt gestreefd naar een onderlinge oplossing van het conflict zodat er een win-win situatie bereikt wordt.

De rol van de mediator

De mediator of conflictbemiddelaar zorgt dat er een situatie ontstaat waarin beide partijen hun visie op het conflict kunnen geven, dat er naar elkaar geluisterd wordt en de twistpunten boven tafel komen. De mediator begeleidt dit proces als neutrale, onafhankelijke partij om tot een duurzame oplossing te komen die door beide partijen gedragen wordt.

Gespecialiseerd in familie- en scheidingsmediation

Conflicten zijn er op allerlei terrein: op het werk, tussen buren, binnen families, tussen zussen en broers, tussen partners en ga zo maar door.

Mijn specialiteit ligt op het gebied van burenmediation, familie- en scheidingsmediation. Denk hierbij ook aan nazorg. Loopt het toch niet lekker met de gemaakte afspraken, tussen de ex-partners, de ouders en kinderen, dan helpt het vaak om ook dit bespreekbaar te maken en met behulp van een onafhankelijke derde aanvullende afspraken te maken.

Ook onenigheid tussen broers en zussen, ouders en volwassen kinderen etc. kunnen vragen om een neutrale derde om te helpen om te komen tot een oplossing.

 

Kortom, maak jouw wereld al een beetje mooier door conflicten te elimineren. Neem gerust contact met me op als je vrijblijvend meer over mediation of conflictbemiddeling wilt weten. Ik praat je graag bij!

Ja, vertel me meer over mediation!
Mediation - conflictbemiddeling - Henny Doppenberg

Ook hierin kan ik je ondersteunen:

Coaching

Coaching

Henny geeft training aan groep

Training

Advies

Advies

Wie gingen je voor?