Mediation - Conflictbemiddeling

Mediation ofwel conflictbemiddeling is de weg naar de onderlinge oplossing van een conflict, van hetgeen partijen verdeeld houdt.

Uitgangspunt is dat de partijen die een conflict hebben, er belang bij hebben om dat conflict gezamenlijk op te lossen. Niet alleen een belang, maar ook hebben beide partijen een inspanningsverplichting om tot een oplossing te komen. De mediator heeft ook een inspanningsverplichting, namelijk om het proces zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Is er een alternatief voor mediation?

Is er een alternatief voor mediation? Jazeker. Het alternatief betekent meestal dat de gang naar de rechtspraak wordt gemaakt. De rechter wordt dan gevraagd een beslissing over het dispuut te nemen. Dit is een lange weg, en ook een kostbare aangelegenheid. Daarbij levert dat traject over het algemeen verliezers op. Het is geen gezamenlijk gedragen, maar een opgedragen oplossing.

Met het inschakelen van een mediator of conflictbemiddelaar wordt gestreefd naar een onderlinge oplossing van het conflict zodat er een win-win situatie bereikt wordt.

De rol van de mediator

Dit betekent concreet dat de mediator of conflictbemiddelaar zorgt dat er een situatie ontstaat waarin beide partijen hun visie op het conflict kunnen geven, dat er naar elkaar geluisterd wordt en de twistpunten boven tafel komen. De mediator begeleidt dit proces als neutrale, onafhankelijke partij om tot een duurzame oplossing te komen die door beide partijen gedragen wordt.

Neem gerust contact met me op als je vrijblijvend meer over mediation wilt weten. Ik praat je graag bij!

Ja, vertel me meer over mediation!
Mediation - conflictbemiddeling - Henny Doppenberg

Ook hierin kan ik je ondersteunen:

Coaching

Coaching

Henny geeft training aan groep

Training

Advies

Advies

Wie gingen je voor?